Välkommen på allt!

Höörsbygden är fantastisk! Vi har en rik och varierad natur, där slätt möter berg, där skogar möter vatten, och där en mångfald av växt- och djurarter lever i vår omedelbara närhet. Som medlem i Naturskyddsföreningen är du oavsett var du bor och var du är medlem välkommen på alla aktiviteter i föreningen. Med andra ord […]

Läs mer