Aktuellt

Ringsjön i fokus
Ringsjön har trots många och långvariga restaureringsåtgärder stora problem med kraftiga algblomningar. Stora planerade förändringar i och runt Ringsjön ökar risken ytterligare för dessa problem.

Vi håller därför på att försöka engagera kommuninnevånarna genom möten, föredrag, studiebesök, olika former av samverkansprojekt med lokala föreningar, organisationer och företag, riktade natursnoksaktiviteter, nätverk etc.

Vill du vara med i arbetsgruppen, kontakta Per Abrahamsson, tel. 0413 551322.

Foto: Magnus Billqvist.