Miljöengagemang

Ringsjön i fokus
Ringsjön som till stor del ligger i Höörs kommun är Skånes näst största sjö. Den har trots många och långvariga restaureringsåtgärder stora problem med kraftiga algblomningar och en förändrad sammansättning av hela faunan och floran i sjön. Stora planerade förändringar i och runt Ringsjön ökar risken ytterligare för dessa problem.

Vi tror att detta är möjligt att engagera fler enskilda medborgare att engagera sig i vad som händer med Ringsjön, för att förstärka möjligheterna att bidra till en hållbar utveckling av miljöerna i och kring sjön.

Vi kommer därför att försöka engagera kommuninnevånarna genom möten, föredrag, studiebesök, olika former av samverkansprojekt med lokala föreningar, organisationer och företag, riktade natursnoksaktiviteter, nätverk etc. Vi vill då tillsammans med deltagarna hitta idéer för vad man som individ kan göra för miljön. Vi vill också med hjälp av dessa satsningar försöka engagera fler medborgare i vårt föreningsarbete.

Vill du vara med i arbetsgruppen, kontakta Per Abrahamsson, tel. 0413 551322.