Naturskola

Tillsammans med Eslövs- och Hörbykretsen vill vi verka för att starta en gemensam Naturskola i delad kommunal regi. Naturskolor finns i närmare 100 svenska kommuner (bland annat Lund och Malmö) och fungerar som en form av pedagogisk resurs som komplement till befintlig förskole- och skolverksamhet.

Verksamheten syftar till att våra barn och deras pedagoger får möjlighet till mer pedagogisk verksamhet utomhus. Genom ett väl etablerat samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Svenska Naturskoleföreningen får vi väldigt mycket draghjälp i detta arbete, men behöver förstärkning i vår projektgrupp.

Vill du vara med, kontakta Tuva Hamilton på tel. 070-512 52 32.