Tidigare aktiviteter

Våra vanligaste mossor
Lördagen den 4 maj 2013 samlades ett tiotal naturintresserade från Lunds Botaniska Förening och Höörsbygdens naturskyddsförening och studerade de vanligaste mossorna i Höörsbygden. Torbjörn Tyler, intendent vid Botaniska museet i Lund, guidade initierat runt bland de ca 50 vanligaste mossorna i Höör och Stenskogen. Exkursionen var ett samarrangemang med Lunds Botaniska Förening.

Artrikedomen bland mossor är betydligt större än de flesta anar. Drygt 550 mossor har påträffats i Skåne under Lunds Botaniska Förenings pågående inventering*. Av dessa hittade vi 46 olika arter, de första bara några meter från utgångspunkten, stationshuset i Höör. Det visade sig sedan att det finns många arter som trivs bäst inne bland bebyggelsen. Men betydligt fler i skogen.

Vi fick bl.a. veta att de olika arterna har sina favoritväxtplatser. T.ex. Gräshaksmossa i gräsmattor, Vedblekmossa på ekstubbar, Bergraggmossa på urberget, Späd Krypmossa på murar, Krushättemossa på späda grenar, Bäckblekmossa intill vattendrag och Brännmossa på rotvältor och andra nyss blottade ytor etc. På bilden Blommossa som trivs på bergytor.

Vi hade ett fantastiskt fint vårväder, åtminstone för oss människor, men inte för mossor. Mossorna trivs bäst i fukt och det hade inte regnat på veckor, men Torbjörn hade med sig en liten duschflaska med vatten som han sprutade på mossorna som snabbt slog ut i full ”blom”. Prova gärna själv en torr dag.

Per Abrahamsson