Kom på framtidsdagar!

Hur ser du på livet i din krets? Har ni också problem att få in fler aktiva? På vilket sätt kan länsförbundet stärka kretsarnas ställning och hur möter vi framtiden när det gäller föryngring, ökat natur- och miljöengagemang? Frågorna är många och vi har startat upp med två möten: Kretsrådet och ett öppet styrelsemöte. Nu […]

Läs mer