Program

Höörsbygden är fantastisk! Vi har en rik och varierad natur, där slätt möter berg, där skogar möter vatten, och där en mångfald av växt- och djurarter lever i vår omedelbara närhet.

Program för Höör får du som medlem i din mejl om du angivit denna. Som medlem i Naturskyddsföreningen är du också oavsett var du bor och var du är medlem välkommen på alla aktiviteter i föreningen. Med andra ord kan du som bor i Höör komma på grannkretsarnas, riksföreningens och länsförbundets aktiviteter också. Här hittar du de andra skånska kretsarnas hemsidor, här finns riksföreningens kalender och här hittar du Naturskyddsföreningen i Skånes sidor. De mest aktuella aktiviteterna hittar du också ute till höger i kalendern.

Smultronställen i kommunen, resten av Ringsjöbygden och Skåne hittar du här.

Foto: Magnus Billqvist.