Kontakt

Styrelse (vald 12 mars 2019)

Johanna Stjerndahl (ordförande)
Jonna Nilsdotter
Trine Gadmar
Jesper Björk Rengbrandt
Anna Flärd
Bennedith Johansson
Carsten Kost
Ulrika Waaranperä

Revisorer
Linda Birkedal
Emil Åsegård (suppl.)

Valberedning
Lina Herbertsson
My Söderberg
Vakant (kontakta styrelsen om du är intresserad)

Kontakt: