Kontakt

Interimstyrelse vald 31 maj 2018 till ordinarie årsmöte i mars 2019
Jonna Nilsdotter (ordförande)
Lisa Petersson
Espen Jensen
Anna Flärd
Björn Salonen
Carsten Kost

Revisorer
Linda Birkedal
Emil Åsegård (suppl.)

Valberedning
Lina Herbertsson
Vakant (kontakta styrelsen om du är intresserad)
Vakant (kontakta styrelsen om du är intresserad)