Välkommen 31/5!

Höörsbygdens Naturskyddsförening har varit vilande under några år. Nu tycker vi att det dags att starta upp föreningen igen!

Den 7 februari samlades ett fyrtiotal medlemmar på Älvkullens fritidsgård till ett uppstartsmöte för Höörsbygdens Naturskyddsförening. Vi som anmälde intresse för att hjälpa till med att starta upp föreningen kallar nu till ett extrainsatt årsmöte bl.a. för att utse en styrelse. Efter mötet fikar vi!

Även om du inte kan komma på årsmötet, kanske du är intresserad av att delta i någon av sommarens aktiviteter. Du kan läsa mer om dem här längre ner. Besök gärna vår grupp på Facebook, Höörsbygdens Naturskyddsförening, där kommer det att läggas upp mer info om kommande möten och aktiviteter.

Extrainsatt årsmöte
31 maj 2018, klockan 19:00 biblioteket i Höör

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av mötesordförande
§ 5 Val av två justerare att jämte mötets ordförande justera protokollet
§ 6 Val av ordförande för kretsen t o m ordinarie årsmöte
§ 7 Val av övriga ledamöter t o m ordinarie årsmöte
§ 8 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 9 Val av valberedning
§ 10 Övriga ärenden:
Förslag att byta namn från ”Höörsbygdens Naturskyddsförening” till ”Naturskyddsföreningen Höör”.
§ 11 Mötets avslutande

Kommande aktiviteter
6 juni kl. 10 Storkar och andra fåglar vid Fulltofta och Gäddängen
Vi besöker storkhägnet vid Fulltofta. Linda Birkedal, ordförande för Naturskyddsföreningen i Skåne och Storkprojektet gör oss sällskap. Vi besöker därefter Gäddängen vid östra Ringsjön för att njuta av dess rika fågelliv. Ta med fika. Det finns också möjlighet att grilla. Några kikare finns att låna. Skriv på vår Facebook-grupp om ni vill samåka. Det går också bra att möta upp på plats, vid storkhägnet, kl. 10.

8 juli kl. 14 Trädgårdsvandring
Vi träffas i trädgården på Klockarevägen 14 i Höör kl. 14. Under vandringen får vi se några exempel på hur en trädgård kan se ut och skötas för att våra vilda grannar ska trivas så bra som möjligt. Vi diskuterar allt från blommor och bin till lövhögar, träd, slåtter och död ved. Vandringen avslutas med en god ekofika.

5 augusti kl. 10.30 Trollsländor vid Tjörnarpssjön
Magnus Billqvist guidar oss i trollsländornas fascinerande värld. Vi samlas vid Tjörnarps station, på den sida där tåget från Höör anländer, och vandrar till den närbelägna sjön. Ta med fika. Några kikare och håvar finns att låna. I händelse av sämre väder promenerar vi istället till Magnus trädgård där han visar och berättar om sina experiment för att gynna vilda djur och växter. Ett samarrangemang med Trollsländeföreningen.