Mossor är inte mossigt!

Den 2:e december kl. 10:00 är det dags för mossexkursion med Torbjörn Tyler.

Vi utgår från Höörs mölla, Kvarngatan 14.

”När mycket annat i naturen sover växer mossorna som bäst och milda vinterdagar är därför perfekta exkursionsdagar för den som vill studera mossor. Torbjörn Tyler visar och berättar om mossfloran i den mycket artrika skogen och på kulturlämningarna längs Höörsån i byns utkant med utgångspunkt från Höörs mölla (Kvarngatan 14). Fokus kommer att ligga på skogens vanligaste arter, men kanske hittar vi någon raritet också.”