Holma ängar på De vilda blommornas dag – 16 juni

Torbjörn Tyler leder en vandring på ca 2km i mycket lätt terräng på Stiftelsen Holmas fantastiska naturbete/slåtteräng. Samling vid förskolan 16:00, pågår ca 2 tim. Arrangeras i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen.

Frågor till Torbjörn tel 046-222 42 34

Samlingsplatsens koordinater: SWEREF 6201440 / 409690 (Holma förskola)

Länk till eventen på facebook: https://www.facebook.com/events/1846323635467420/