Slyröjning på Holma ängar 14 sep

Hjälp till att bevara den unika floran på en av Skånes artrikaste ängar!

Ta med sekatör, liten såg och matsäck.

Saft och bullar finns att köpa.

Tid:              10:00- ca 13:00

Samling:     Holma förskola (SWEREF 6201440 / 409690)

Ledare:       Torbjörn Tyler        Tel 046-222 42 34