Arbetsgrupper

Här kommer vi att presentera våra arbetsgrupper och resultat med mera från deras aktiviteter. Sidan är under uppbyggnad.

Vi kommer att arbeta med följande arbetsgrupper. Hör av dig om du vill delta i vårt arbete.

Naturskola

Vi vill verka för att en Naturskola bildas i Höör.

Miljöengagemang

Vi vill inspirera, motivera och stärka det lokala miljöengagemanget i Höörs kommun.

Natursnokarna

Vi vill aktivt bidra till att våra barn får tillfälle att upptäcka vår närnatur på nya och spännande sätt genom vår barn- och familjeverksamhet Natursnokarna.

Naturguider

Vi vill utveckla vår naturguideverksamhet genom nyskapande arrangemang och genom att samverka med lokala föreningar och verksamheter i bygden.